TO RAPPORT OG EN FOLDER FERDIGSTILT

   
   
Prosjektrapport Kommunerapport Hefte FOLK2


Det arrangeres internasjonal konferanse med tema kunst, kultur og helse i Bristol UK 24.-26. juni 2013.
Politikere, kunstnere, forskere, fagfolk og andre interesserte fra flere land vil delta.
Koenraad Cuypers med flere har publisert en ny artikkel om kultur og helse.
I rapporten Sang og velvære finner du oversikt over forskning og prosjekter med tema sammenheng musikk, sang og helse. Forfatter av rapporten er Anne Haugland Balsnes.  
Konferansen Kunst, kultur og psykisk helse 2012 arrangeres i Bergen 23.-24. april.
.
  • Søk i FOLK2