Pilotprosjekt Verdal. Musikk og kroppsøving som kulturaktivitet i oppvekstmiljø
Samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Prosjektleder Rolf Diesen, HiNT. Rapporter foreligger. Artikkel utarbeidet.
Kontaktperson Geir Berg- Lennertzen, HiNT. E-post: geir.berg.lennertzen@hint.no.

Omtale i Trønder-Avisa 12.01.05:
Spæll i lag.pdf