Konferanse 23.-24. mai Oslo - Kultur for personer med demens
I Oslo arrangeres en nasjonal konferanse 23. og 24. mai med tema tilrettelagte museumstilbud for personer med demens. Det vil bli presentert tilrettelagte tilbud på Oslo museum avd. Bymuseet, Norsk Telemuseum og Norsk Teknisk Museum. En representant for Museum of Modern Art (MoMa) i New York vil fortelle om museets tilrettelagte tilbud og holde work shop slik at deltakerne får oppleve deres opplegg. Professor Knut Engedal vil holde innlegg. Tanken bak arrangementet er å spre informasjon om og inspirere til start av tilrettelagte museumstilbud for personer med demens.  Målgrupper er ansatte i eldreomsorgen og i museer samt andre interesserte. Program og påmelding vil legges ut her: www.geria.no

  • Søk i FOLK2