Kultur gir helse - Ny artikkel
Artikkelen Patterns of receptive and creative cultural activitiesand their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults:the HUNT study, Norway
av
Koenraad Cuypers, Steinar Krokstad, Turid Lingaas Holmen, Margunn Skjei Knudtsen, Lars Olov Bygren og Jostein Holmen

publisert i Journal of Epidemiology and Community Health finnes nå på nett:

http://press.psprings.co.uk/jech/may/jech113571.pdf


  • Søk i FOLK2