Kultur för livet - Malmø 6. og 7. oktober 2011.
Det arrangeres nordisk kultur- og helsekonferanse i Malmø 6. og 7. oktober 2011. For mer informasjon om program og påmelding: 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Kultur_i_varden/Nordiskt-samarbete-om-kultur-och-halsa-2011/

  • Søk i FOLK2