Kreativ omsorg - Stiklestad, Verdal 27. september 2011.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og samarbeidspartnere arrangerer konferansen Kreativ omsorg 27. september 2011 på Stiklestad nasjonale kultursenter, Verdal.
Konferansen gir mulighet til å innhente ideer for utvikling i helse- ,sosial- og omsorgssektoren samt innblikk i andres hverdag. Fokus for konferansen er kreativ omsorg i praksis, utdanning og forskning.
Konferansen er relevant for mange, blant annet ordførere, rådmenn, ledere og fagpersoner innen kultur-, helse-, sosial- og omsorgstjenesten i kommunene, brukerorganisasjoner, ledere og fagpersoner i utdanningsinstitusjoner og helseforetak samt andre interesserte. 
For mer informasjon, program og påmelding: 
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2826&amid=3520215         

  • Søk i FOLK2