Musikk og andre kulturtiltak i folkehelsearbeidet
Fagseminaret Musikk og andre kulturtiltak - bidrag i folkehelsearbeidet arrangeres fredag 24. februar 2012 på HUNT forskningssenter - NTNU, Levanger. Prof. em. Töres Theorell vil innlede.Du finner mer informasjon om seminaret her:http://www.ntnu.no/hunt

  • Søk i FOLK2