Dokumentasjon FOLK2 > FOREDRAG

Foredrag fra Kultur– og helsekonferanse GODE LIVSBETINGELSER – KULTUR OG HELSE
26. -27. nov. 2009, Rica Hell Stjørdal.


Last ned plenumsforedrag:
Foredrag om FOLK2.
Prosjektleder Margunn Skjei-Knudtsen.

«Kultur som virkemiddel i folkehelsearbeidet.»
Førsteamanuensis Steinar Krokstad, leder HUNT forskningssenter, NTNU.

Last ned foredrag fra sesjoner
«Den kulturelle spaserstokken. Hvordan gjør vi det her?».
Koordinator Gunner Thuve, Porsgrunn kommune.  

«Aktiv omsorg i pleie- og omsorgstjenesten.»
Prosjektleder Une Lyngsaunet Hallem, Verdal kommune.

«Kultur i vården og vården som kultur. Regional og lokal kultursatsing i omsorgen i Jämtland.»
Ansvarig Kultur i vården Ulla-Britt Johansson, Jämtlands län.

«Leser søker bok. Lesombudsvirksomhet ved institusjoner - en nasjonal satsing med lokal praksis.»
Ved prosjektleder Tine Solvang, Leser søker bok.

«Har musikken noen plass i psykologien?»
Førsteamanuensis Hroar Klempe, Psykologisk institutt, NTNU.

«Musikk, mp3 og egenomsorg.»
Dr. gradsstipendiat Marie Strand Skånland, Norges Musikkhøgskole.

«Kultur- og helseforskning i Norge og Sverige - kunnskapsstatus.»
Forsker Koenraad Cuypers, HUNT forskningssenter, NTNU.Foredrag om FOLK2, Jægtvolden 19. april
av prosjektleder Margunn Skjei-Knudtsen. Fra FOLK2-samlinga på Jægtvolden 19.04.07.
Kultur og utjamning av sosiale ulikheter
Foredrag av Steinar Krokstad, førsteamanuensis HUNT forskningssenter og prosjektleder HUNT3, fra FOLK2-samlinga på Jægtvolden 19.04.07.
Lederen som kunstner
Foredrag av Eirik Irgens: Artful leadership. Fra samling for partnerskapskommuner og prosjektorganisasjon i FOLK2, 19. april 2007.
Forskning og forskningsformidling er et av de tre innsatsområdene i FOLK2.
12. juni 2006, Høylandet
Foredrag fra Koordinatorforum ved Namdal rehabilitering, Høylandet.
Folkehelse, rus og psykisk helse
Foredrag fra konferansen Kunst og kultur i psykisk helsearbeid, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 28. april 2006.
Hamar 8. juni 2006
Foredrag for Sosial- og helsedirektoratet 8. juni 2006.
Jægtvolden 4. mai 2006
Samling for kommunene på Jægtvolden 4. mai 2006. Foredrag derfra.
Les foredrag fra prosjektsamlinga.
Foredrag 10.11.2005 vernepleie HiNT Namsos
Dette foredraget ble holdt av prosjektleder for FOLK2 i forbindelse med undervisning i vernepleie.
Foredrag fra konferansen Kunst - kultur - helse i Bergen 15.-17. juni
FOLK 2-foredrag fra konferansen.
Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune
Foredrag fra konferansen Kunst - kultur - helse i Bergen 15.-17. juni.
Gir kultur evig liv? - Kultur og helse
Fra Fylkeskulturkonferansen, Øyer 9.-10. november 2004.
Foredrag NOKU-konferanse Heia 30. mars 2005.
FOLK2 2004-2009 prosjektpresentasjon
KS Nord-Trøndelag - strategikonferansen 16.02.05
Kultur og helse - Stiklestad 3. november 2004
.