INNSATSOMRÅDER
Prosjektet har hatt tre innsatsområder: praktisk kultur- og helsearbeid, forskning og forskningsformidling, og utdanning. Med praktisk kultur- og helsearbeid menes konkrete praktiske kultur- og helsetiltak på ulike arenaer og tiltak for å forankre, formidle og fornye denne typen arbeid. Samarbeid med kommunene i Nord-Trøndelag fylke har vært en sentral del av satsinga. Arbeidet i kommunene har vært lokalsamfunnsbasert. Delprosjekt og tiltak ble utarbeidet i samarbeid mellom kommunene, frivillige organisasjoner og FOLK2. Om lag 30 kultur- og helseprosjekt/tiltak ble gjennomført i kommunene i dette samarbeidet.

FOLK2 har dessuten utvikla kurs og utdanningstilbud i samarbeid med ulike aktører og initiert forskning innen kultur- og helsefeltet. FOLK2 deltar i HUNT 3 og har støttet flere mastergrads- og forskningsprosjekt. FOLK2 samarbeider med nasjonale og nordiske aktører innen feltet. Samlet sett er det om lag 50 delprosjekt i FOLK2.

Det ble utarbeidet prosjektplaner for alle innsatsområdene:
Prosjektplan praktisk kultur- og helsearbeid.doc
Prosjektplan forskning og forskningsformidling.doc
Prosjektplan utdanning.doc