OM FOLK2
FOLK2 har vært et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter har blitt benytta som virkemidler i folkehelsearbeidet samtidig som kunsten og kulturens egenverdi og arbeid på kulturens egne premisser har stått sentralt. Prosjektet har vært en del av kultursatsinga og folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Kjernepartnerskap har bestått av Fylkeskommunen, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Helse Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter – Det medisinske fakultet, NTNU og Levanger kommune. I tillegg har kommunene Flatanger, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Meråker, Namdalseid, Steinkjer, Stjørdal og Vikna deltatt i partnerskapet. Prosjektet har hatt ei økonomisk ramme på 15. mill. kr. Fylkeskommunen har vært prosjekteier.
Les mer:

Mål og målgrupper
Et av hovedmåla har vært at flere skulle få ta del i meningsfylte kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. Prosjektet skulle dessuten skaffe fram forskningsbasert kunnskap på feltet og utvikle tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Målgrupper for FOLK2 har vært:
·         barn og unge med særlig vekt på grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter
·         deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a.
·         ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng

Praksis, utdanning og forskning – resultater
Samla sett er det utvikla om lag 45 delprosjekt i FOLK2. De har omfatta flere ulike kunst- og kulturuttrykk og målgrupper og har vært knytta til innsatsområdene praktisk kultur- og helsearbeid, forskning og forskningsformidling, og utdanning.

Prosjektbeskrivelse.doc
Dokumentasjon FOLK2