PROSJEKT OG TILTAK
Selv om FOLK2 er avslutta, vil kultur- og helsearbeidet fortsette i regionen og kommunene. Kultur og helse er en del av kultursatsinga og et  innsatsområde i folkehelsearbeidet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Informasjon legges ut her etter hvert.
Det drives kultur- og helseprosjekter flere steder ellers i landet:

Kulturnettverket Innlandet
Nettverket er et uformelt kulturnettverk mellom kommuner, psykiatriske sykehus og andre relevante institusjoner innenfor Sykehuset Innlandet sitt område. Nettverket jobber med informasjon, samordning og utvikling av kulturaktiviteter, psykisk helse. Det er forankret i Sykehus Innlandet HF, divisjon Psykisk helsevern, Sanderud i regi av kulturrådgiver på avdeling for psykosebehandling og rehabilitering. I dag består nettverket i hovedsak av kommuner på Hedemarken, Stiftelsen Blaarud, Fritidsavdelingen på Reinsvoll samt kulturkontakter på Sanderud ved avd. for psykosebehandling og rehabilitering.

www.kulturnettverk.no

Den kulturelle spaserstokken drives nå i flere kommuner. Følg med her. Her legges det ut nyheter, blant annet utlysning av midler.

  • Søk i FOLK2