FAGSTOFF
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillighet har på oppdrag av Kulturdepartementet utarbeidet to fagrapporter:

·         Livskvalitet. Betydning av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke. En kunnskapsoversikt ved Jill Loga.

·         Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering ved Bernard Enjolras og Dag Wollebæk.

Begge rapportene er relevante i kultur- og helsesammenheng. Den sistnevnte rapporten gir dessuten god innsikt i hva som finnes av forskning på kultur- og helsefeltet. Det vil dessuten bli publisert en forskningsoversikt over kultur- og helseforskning i Norge og Sverige i tidsskriftet Arts and Health. Artikkelen: The art of cultural activity and public health-research in Norway and Sweden: an Overview ved forsker Koenraad Cuypers et al. vil også god innsikt i forskning på feltet.

  • Søk i FOLK2