Kommunene

                   
Flatanger
  Frosta
  Grong
  Høylandet
  inderøy
                 
               
Meråker   Namdalseid   Steinkjer   Stjørdal   Vikna


I tråd med nasjonale og regionale føringer skal folkehelsearbeidet og kulturarbeidet foregå i lokalsamfunnene. FOLK2 har hatt partnerskapsfestet kultur- og helsearbeid med 10 kommuner i Nord-Trøndelag fylke. I løpet av partnerskapsperioden skulle kommunene feste prosjektarbeidet i ordinær virksomhet. Kommunene har gjort dette på ulike måter, men i alle kommunene skal kultur- og helsetenkninga finnes i en eller flere planer og i budsjett

Hver kommune satte i gang prosjekt/tiltak for ulike målgrupper. Tiltakene har foregått på ulike arenaer i kommunene. Prosjektene har vært nye prosjekt eller utvikling av allerede eksisterende prosjekt/tiltak. Kommunene har samarbeidet med ulike organisasjoner om kultur- og helseprosjektene. FOLK2 har drevet nettverk og arrangert kurs, fagdager, seminarer og liknende i samarbeid kommunene.

Nærmere beskrivelse av prosjektene og videreføring i kommunene - se under den enkelte kommune. Kontaktpersoner for hver enkelt kommune ligger også der.