Prosjektorgganisasjon
Prosjektorganisasjon for FOLK2 har bestått av styre, prosjektleder og sekretariat. Styret har vært satt sammen av  representanter for aktørene i kjernepartnerskapet. Prosjektleder er sekretær for styret.

Kjernepartnerskap
Kjernepartnerskapet i FOLK2 har vært partnerskapet mellom de aktørene som har initiert, utviklet og skaffet til veie grunnfinansieringen i FOLK2:

Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Helse Nord-Trøndelag.
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
HUNT forskningssenter, Det medisinske fakultet, NTNU og
Levanger kommune.

I tillegg har FOLK2 hatt et 4-årig partnerskap med ti kommuner: Flatanger, Frosta, Grong, Inderøy, Høylandet, Meråker, Namdalseid, Steinkjer, Stjørdal og Vikna.

FOLK2s styre
Styret har bestått av representanter for aktørene i kjernepartnerskapet. Prosjektleder har vært sekretær for styret.

Styrets mandat
Styret har overordnet ansvar for prosjektet og medlemmene skal være bindeledd til egen organisasjon. Det skal legge de økonomiske rammene, behandle og godkjenne prioriteringene av de ulike delprosjekt. Styret skal sammen med prosjektleder sikre samhandlingen i prosjektet og kvalitetssikre delprosjektene.
Daglig ledelse og koordinering av prosjektet har vært ivaretatt av prosjektleder Margunn Skjei Knudtsen.
.