TO RAPPORT OG EN FOLDER FERDIGSTILT

   
   
Prosjektrapport Kommunerapport Hefte FOLK2


Det arrangeres internasjonal konferanse med tema kunst, kultur og helse i Bristol UK 24.-26. juni 2013.
Politikere, kunstnere, forskere, fagfolk og andre interesserte fra flere land vil delta.
Koenraad Cuypers med flere har publisert en ny artikkel om kultur og helse.
I rapporten Sang og velvære finner du oversikt over forskning og prosjekter med tema sammenheng musikk, sang og helse. Forfatter av rapporten er Anne Haugland Balsnes.  
Konferansen Kunst, kultur og psykisk helse 2012 arrangeres i Bergen 23.-24. april.
Åpen forelesning med prof. em. Töres Theorell
Prof. Töres Theorell vil forelese om temaet Musikk, læring og helse på HiNT, Røstad fredag 23. februar kl. 11.00. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Mandag 6. august til torsdag 9. august vil det bli arrangert internasjonal konferanse i Trondheim hvor kultur og helse vil være et av temaene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune ved Program for kultur og helse deltar i samarbeidet om konferansen.

Fagseminaret Musikk og andre kulturtiltak - bidrag i folkehelsearbeidet arrangeres fredag 24. februar 2012 på HUNT forskningssenter - NTNU, Levanger. Prof. em. Töres Theorell vil innlede.


I 2011 arrangeres det flere interessante konferanser:
Det foregår mye godt kultur- og helsearbeid flere steder i Norden.

NOKUT-samling Brekstad 8. september
Foredrag Brekstad
Les foredrag fra NOKUT-samling
Seminar Helsingfors
Seminaret Arbeid, helse og kunst arrangeres 28. september 2010 på Hanaholmen, Helsingfors. Les mer (Ekstern lenke)

.
  • Søk i FOLK2