Seminar Helsingfors
Seminaret Arbeid, helse og kunst arrangeres 28. september 2010 på Hanaholmen, Helsingfors. Les mer (Ekstern lenke)

Årets Porsgrunnkonferranse
Årets Porsgrunnskonferanse for psykisk helse, kultur og forskning arrangeres 9. og 10. september.
Tema for konferansen er "....i bevegelse...". Les mer (Ekstern lenke)
Samspill 2010 - nasjonal konferanse
21. og 22. oktober arrangeres Samspill 2010 på Britannia hotell i Trondheim. Tema for konferansen er kultur og helse - forskning og praksis med utgangspunkt i den nasjonale satsingen på Den kulturelle spaserstokken. Konferansen ønsker å belyse ulike sider ved den nasjonale satsingen på kultur og helse. At kultur er bra for helse og livslyst er etter hvert allment akseptert, men hva finnes av forskning og gode eksempler som underbygger påstanden? Les mer (Ekstern lenke)

FOLK2 fanget opp av Daily Telegraph
Resultater fra HUNT3 - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble presentert på konferansen Gode livsbetingelser - kultur og helse 26. og 27. november på Stjørdal og er nå fanget opp av Daily Telegraph.
Last ned presentasjoner fra FOLK2 konferansen
Kultur– og helsekonferanse
GODE LIVSBETINGELSER – KULTUR OG HELSE

arrangeres 26. og 27. november 2009, Rica Hell Stjørdal. Konferansen er en del av avslutningen av FOLK2-prosjektet og vil peke framover. Konferansen vil belyse sammenhenger mellom kunst, kultur og helse. Les mer

Gå direkte til program

Artikler - Kultur og helse
Fra svenske forskere har vi fått tips om nylig publiserte artikler med tema kultur og helse.
11. mai 2009 arrangeres dagseminar med tema Kulturens betydelse för hälsan. Seminaret arrangeres av Riksdagens Kultur och hälsagrupp og både Kulturministeren og Socialförsikringsministeren vil være til
stede.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og FOLK2 arrangerte konferanse 5. mars 2009 i Dampsaga Kulturhus, Steinkjer med tema Aktiv omsorg i omsorgsplan 2015 - hva skjer i Nord-Trøndelag?

Det var godt oppmøte og stor stemning.

Dagskonferansen  Aktiv omsorg i plan, praksis, utdanning og forskning Dampsaga Kulturhus, Steinkjer  ble avviklet 5. mars 2009.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og partnerskapet FOLK2 arrangerte konferanse 5. mars 2009 i Dampsaga Kulturhus, Steinkjer med tema Aktiv omsorg i omsorgsplan 2015 - hva skjer i Nord-Trøndelag?

Danseforestillingen Candid Candle har fått mye mediomtale. Det er også utarbeidet en artikkel om forestillingen.
Candid Candleartikkel.pdf
Fredag 31. oktober ble det avholdt fagdag  på DPS Stjørdal hvor erfaringer fra prosjektet Sampill og samklang ved DPS Stjørdal ble presentert.
Lukas-konferansen 2008  "Mot i møtet".
Temaet kultur og helse vil bli belyst på ulike måter.
Kunstprosjekt: Kvinner i helse- og omsorgsarbeid
Kunstprosjektet «Kvinner i helse- og omsorgsarbeid» (2006-2007), spleiset billedkunstner Brynhild Bye fra Trondheim, og kommunale helse og omsorgsarbeidere i Namdalseid, Nord-Trøndelag, til å sette fokus på de tradisjonelle kvinneyrkene innen omsorgsarbeid, sett fra et helse- og kulturperspektiv.
”Piloten 2” er en praktisk utprøving av ulike kunst- og kulturtiltak i sykefraværsforebyggende og trivselskapende arbeid.
FOLK2 har som mål å spre kultur- og helsearbeidet til flere kommuner. Som ledd i dette arbeidet er det inngått partnerskapsavtaler med 10 kommuner i fylket.

Som ledd i arbeidet i det treåring regionale samordningsprosjektet FOLK 1 - Folkehelse og kultur i et distriktsfylke 2001-2004 ble det utarbeidet to artikler: Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid og Hva vet vi om kulturdeltakelse og helse? for publisering i anerkjente tidskrift og artiklene ble publisert i Tidsskrift for den norske lægeforening 15. des. 2005.
.
  • Søk i FOLK2